مشاور وزیر بهداشت در قزوین: ۶هزار و ۶۵۰پروژه بهداشتی و درمانی در سطح کشور در حال اجراست

مشاور وزیر بهداشت گفت:هم اکنون هزار و ۶۵۰پروژه بهداشتی و درمانی در سطح کشور درحال اجراست که با تکمیل و افتتاح آنها شاهد جهش خوبی در این حوزه خواهیم بود.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل