شفافیت و صداقت دلیل اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان

شورای اسلامی شهر قزوین جز در دوره نخست خود همواره با اکثریتی اصول‌گرا همراه بوده است؛ اما در دورهُ اخیر «پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین»با مشارکت بالا و آگاهانه مردم، اصلاح‌طلبان موفق شدند تا اکثریت شورای شهر قزوین را به دست بگیرند.«سیده‌منیره قوامی» عضو اصلاح‌طلب شورای شهر قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار آرمان شهر درباره چگونگی انتخاب لیست اصلاح‌طلبان و نقش بانوان در برنامه‌های شورای شهر توضیح می‌دهد
ارسال شده توسط آرمان شهر قزوین | متن کامل