همتی با قزوین خداحافظی می کند

شنیده ها حاکی از این است که استاندار قزوین در مراسم تقدیر از برگزیدگان نظام اداری استان با لحنی شبیه به خداحافظی سخن گفته است؛ از چندی پیش که شایعه جابجایی استانداران در سطح کشور مطرح شد گمانه زنی های زیادی برای مدیریت عالی شهرها مطرح بود و در این بین با ردِ شایعات و حواشی، آخرین و پررنگ ترین احتمال رفتن همتی به ارومیه بود؛ جایی که در آن مخالفان بسیاری قد علم کرده و با تشکیل کمپین ها و ایراد سخنرانی خواستار ابقای استاندار خود شدند؛ حتی نمایندگان این شهر در مجلس شواری اسلامی نیز به شدت با استاندار شدن فریدون همتی در آنجا ابراز مخالفت کردند. در همین حین در استان قزوین نیز حامیان همتی از اصناف، صنعتگران و فعالان اجتماعی در حرکتی واکنشی و خودجوش با تشکیل کمپینی با نام "حمایت مردمی از ابقای استاندار قزوین" خواستار ابقای وی شدند .
ارسال شده توسط صدای قزوین_ | متن کامل