حمام قدیمی پیرحصار در حال تخریب/ خطر ریزش دیوار کودکانمان را تهدید می‌کند

یکی از ساکنان محله امامزاده علی (ع) گفت: وقتی فرزندان ما برای بازی به کوچه می‌روند نگران هستیم چراکه خطر فروریختن دیورا آن‌ها را تهدید می‌کند.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل