ارباب صدای قدمت می آید

مراسم اعلان عزای حسینی. چهارشنبه ۲۲شهریوربعدازنماز مغرب وعشاء .با حضورفخرذاکرین :حاج غلامرضاعینی فرداززنجان....سخنران خطیب توانمند حاج آقارضائی.....مسجدامام رضاعلیه السلام اقبالیه .
ارسال شده توسط اقبـــــــال نیوز.. | متن کامل