جزییاتی از تصادف کارگران نیرومحرکه

اینکه نیرومحرکه از آن دسته واحدهای استان محسوب می‌شود که طی این مدت توانسته با چنگ و دندان در بازار رقابت و عرصه تولید باقی بماند و وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از واحدهای دیگر در قزوین دارد، خود از عواملی بود که باعث شد مسوولانِ آن پیگیر اوضاع کارگران حادثه‌دیده باشند و هرچند نوش‌دارو گونه اما اقدامات مناسبی برای دلجویی ترتیب دهند. حالا فرض کنیم این اتفاق برای کارگران کارخانه‌ای می‌افتاد که چندین ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند و کارخانه هم به هر بهانه‌ای از کوچکترین حمایت سر باز می‌زد؛ آن وقت دردی نبود که به دل کارگران نریزد و خدا می‌دانست چه به روزشان می‌آمد. برای همین هم هست که پیشگیری از وقوع چنین حوادثی با هزینه‌ای بسیار کمتر از درمان آن، کارساده‌تری است که نیازمند همت و ممارست است.
ارسال شده توسط Narration | متن کامل