مهمانی قصه‌ها در کانون استان قزوین

در نخستین روز برگزاری مرحله استانی بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، نماینده مجلس شورای اسلامی در کنار بچه‌ها به تماشای قصه‌گویی شرکت کنندگان این مهمانی پررونق قصه‌ها نشست.
ارسال شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین | متن کامل