آغاز مرحله استانی بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون قزوین

مرحله استانی بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین آغاز شد.
ارسال شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین | متن کامل