اهل مسجد را دریابیم!

اگر چه موضع امام جمعه محترم قزوین کمی دیر و پس از اقدامات فراوانی که بخصوص طی سال گذشته انجام شد تا دولت تدبیر و امید را از گردونه‌ی فعالیت‌های نظام خارج کنند؛ مطرح گردید؛ اما بایستی تدبیری اندیشیده شود تا مساجد در اصل پایگاه‌هایی برای عموم مردم و محلی برای عبادت و رفع مشکلات اجتماعی و عمومی مردم باشد، نه جایگاهی برای اجرای سیاست‌های افراد و گروه های خاص.
ارسال شده توسط حجت الله | متن کامل