استمرار نظارت بر فروشگاه های سموم کشاورزی

چه کسی پاسخگوی سم موجود در میوه ، تره بار در حال عرضه است؟ ایا میزان سم باقی مانده در محصولات کشاورزی ( که در بازار بفروش می رسند)مورد بررسی قرار میگیرد؟ فاصله زمانی سمپاشی تا مصرف رعایت می شود؟ امیدواریم شاهد اقدام جهادی دستگاههای مرتبط باشیم
ارسال شده توسط توسعه تاکستان | متن کامل