موسی زاده سرپرست شهرداری بیدستان : شهروندان بیدستان شاهد اقدامات تحول آفرینی در سطح شهر بیدستان خواهند بود.

مهندس موسی زاده سرپرست شهرداری بیدستان در گفتگو با خبرنگار ما شهروندان بیدستان را شایسته بهترین و بیشترین خدمت دانست و اظهار کرد: بنده ابتداء از حسن اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر بیدستان نسبت به خود نهایت تقدیر و تشکر را دارم و انشااله بنده در مدتی که توفیق خدمتگزاری شهروندان بیدستان را دارم ، تمام توان ،ظرفیت، تخصص و تجربه خود را برای پاسخگویی شایسته به حسن اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر بیدستان به کار خواهم بست.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر