بررسی نقش بانک ها در چرخه اقتصاد استان قزوین بانکداری اسلامی؛ از رویا تا واقعیت

بانکداری اسلامی یکی از موضوعات این روزهای دنیای اقتصاد است. اما شاید کمتر به این مفهوم پرداخته شده است. در سیستم بانکداری امروزی سرمایه‌ها به جای اینکه جذب اشتغال و تولید شود و مولد باشد، جذب بانک می شود. به گفته کارشناسان بانک از طریق دلالی این پول، سود کسب می‌کند و گردش پولی کاذب شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد این روش با مفهوم بانکداری اسلامی متفاوت است.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل