اولین مجمع عمومی عادی تعاونی توسعه و عمران شهرستان آوج استان قزوین برگزار شد

اولین مجمع عمومی عادی تعاونی توسعه و عمران شهرستان آوج (نوبت دوم ) در روز جمعه مورخ ۹۶.۶.۱۷ درشهرستان آوج برگزار گردید به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین ،درهفتمین روز ازهفته تعاون با حضور فتح خانی معاون فرماندار شهرستان آوج ،اینانلو رییس اداره توسعه تعاون اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین اولین مجمع عمومی عادی تعاونی توسعه وعمران شهرستان آوج روز جمعه با شرکت ۸۹۰ نفر از اعضا و مشارکت در رای گیری انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجام و دستورات جلسه بررسی و اساسنامه تصویب گردید.در پایان شمارش آراء اعضاء هیات مدیره وبازرسان به شرح ذیل انتخاب شدند منتخبین هیات مدیره اعضا اصلی محسن مهر آیین عباس احمدی احمد عسگری اکبر یارلو محرم براتلو محمدرضا جهانگیری اعضا علی البدل مجید شاه محمدی عبدالکریم کریمی بازرسان اعضا اصلی عباس قربانی قربان سلیمانی اصغر شیرازی علی البدل محمدرضا اینانلو حسین علمشاهی لازم به ذکر است یک عضو از اعضا اصلی هیات مدیره توسط اشخاص حقوقی غیر عضو مشخص و اعلام خواهد شد .
ارسال شده توسط hgh | متن کامل