معرفی بیش از ۴۰کارفرمای متخلف به مراجع قضایی در خصوص استفاده از اتباع خارجی درشهرستان آبیک

حسین بابایی سرپرست اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان آبیک از معرفی بیش از ۴۰ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی در خصوص استفاده از اتباع خارجی دراین شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان قزوین حسین بابایی سرپرست اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان آبیک از معرفی بیش از ۴۰ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی در خصوص استفاده از اتباع خارجی دراین شهرستان خبر داد. وی دراین باره گفت : با توجه به پیگیریها وبازرسی های قانونی از کارگاهها وواحد های تولیدی شهرستان تاکنون ۴۰ کارفرمای متخلف در خصوص به کارگیری اتباع خارجی به مراجع قضایی معرفی شده اند . این مسئول افزود : تاکنون در ۵ ماهه اول سال ۹۶ بیش از ۲۵۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی وکارگاهها شهرستان آبیک محقق شده است که امیدواریم این روند تا پایان سال سیر صعودی داشته باشد. بابایی تصریح کرد : برابر با ماده ۱۲۰ قانون کاراتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند. بابایی سرپرست اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستا ن آبیک دراین باره افزود :شهرستان آبیک جز مناطق ممنوعه حضور اتباع برای کار می باشد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارفرمایان در به کارگیری اتباع خارجی برابر مقررات با آنان اعمال قانون صورت خواهد گرفت . وی به مجازات های پیش بینی شده در قانون در خصوص کارفرمایان متخلف اشاره کرد وگفت : براساس ماده ۱۸۱ قانون کار کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد،همچنین باتوجه به بند(ج) ماده ی ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید.در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
ارسال شده توسط hgh | متن کامل