مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین خبر داد: صادرات ۹ میلیون دلاری ۳ شرکت تعاونی صادر کننده استان قزوین

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اعلام کرد: در یک سال اخیر افزون بر ۹ میلیون و۲۰۲ هزار دلار صادرات توسط ۳ شرکت تعاونی استان قزوین محصولات غیر نفتی به کشور های دیگر صادر شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ، دکتر مسعود بابایی در خصوص توسعه صادرات غیر نفتی گفت: توسـعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارز آوری آن، بلکه از نظـر ایجـاد اشـتغال در داخـل کـشور از اولویـت ویژه ای برخوردار است. وی در ادامه گفت: به نظر می رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها دیدگاه اقتصادی، بلکه به عنـوان یـک راه حل اساسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز مؤثر است، امـروزه همگان میدانند که پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور تا حد زیادی به توسـعه صـادرات و بـه دسـت آوردن بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف وابسته است. بابایی در خصوص نقش تعاون در توسعه صادرات غیر نفتی اظهار کرد: بخش تعاونی با همه تجارب و ظرفیت هایش باید بیش از پیش پـا بـه عرصـه عمـل گـذارد و بـا عـزم جـدی وارد بـازار صادرات کالا و خدمات شود . بدیهی است که باید با استفاده از فن آوری مدرن بازرگانی و شرایط موجود، جایگاه صادرات غیرنفتی را ارتقا بخشد. مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اقزوین اعلام کرد: در حال حاضر ۳ شرکت تعاونی صادر کننده در استان قزوین وجود دارد و در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم مواجه بود؛ میزان صادرات بخش تعاون استان درسال گذشته۶میلیون ۵۹۲ هزار دلار و در ۵ ماه نخست سال جاری ۲ میلیون ۶۱۰ هزار دلار میزان صادرات بخش تعاون دراستان قزوین می باشد . بابایی همچنین گفت: عمده صادرات شرکت های تعاونی طی سال های اخیر به کشورهای ترکمنستان، بحرین ، عمان، عراق، مالزی ، آلمان،لهستان و هلند انجام می شود. وی در خصوص انواع محصولات صادراتی اظهار داشت: محصولات کشاورزی، کشمش، تخم مرغ ، از جمله کالا های صادراتی شرکت های تعاونی استان قزوین است . مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بر ضرورت حمایت از تعاونی های صادراتی تاکید کرد.
ارسال شده توسط hgh | متن کامل