افزایش ۴ درصدی آمار نزاع در قزوین

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: در چهارماهه اول سال ۹۶ آمار افرادی که به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان قزوین مراجعه کردند، در مقایسه با سال گذشته، حدود ۴ درصد افزایش‌یافته است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل