چرا پروین نیا باید شهردار قزوین شود؟

یکی از شهروندان قزوینی در واکنش به انتشار رزومه گزینه های شهرداری قزوین و نظرسنجی بین آنان، یادداشتی برای پیام خرداد ارسال کرده است. در متن این یادداشت آمده است:
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل