رسانه‌ها به بحث انتخاب شهردار جدید ورود پیدا کنند
در صورتی که در آینده شهر متضرر شود رسانه‌ها بی‌تقصیر نیستند

چگینی عنوان کرد: در برخی از شهرهای کشور رسانه‌ها در بحث انتخاب شهردار جدید ورود پیدا کرده‌اند اما در شهر قزوین هنوز هیچ رسانه‌ای در این زمینه ورود پیدا نکرده است بنابراین از رسانه‌ها انتظار داریم با ورود آگاهانه به این بحث در انتخاب شهردار جدید اثرگذار باشند.
ارسال شده توسط سپیدار | متن کامل