دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین گفت:پاسداشت و ترویج و نهادینه کردن فضای گفت و گوی انتقادی بین جریان های مختلف سیاسی و فرهنگی در جامعه وظیفه مهم رسانه ها و خبرنگاران در جهان جدید است.

علیرضایی تصریح کرد: هر چند می توان گفت هر رسانه صدای یک گروه را نمایندگی می کند اما باید به سمتی برویم تا تکثر سیاسی را به رسمیت بشناسیم تا تنش ها کاهش یابد/ از رسانه ها انتظار می رود تا فضای گفتمانی و انتقادی را ایجاد و تقویت کنند و با دوری از نگاه صفر و صدی و یا سیاه و سفیدی نگذارند جامعه به سمت خشونت برود.
ارسال شده توسط چشم بیدار | متن کامل