ضرورت-حل-مشکلات-بیمه-حقوق-خبرنگاران

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به وضعیت خبرنگاران و روزنامه نگاران از دولت خواست تا نسبت به رفع مشکلات بیمه، حقوق و دستمزد و مسکن این افراد اقدامات لازم را انجام دهد.
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل