نجات پنج شهروند از میان دود و حرارت در قزوین

قدیر موسی خانی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت : نیروهای آتش نشانی با حضور در محل آتش سوزی پارکینگ ساختمان مسکونی در شهرک مینودر، پنج نفر از اهالی ساختمان را از میان دود و حرارت نجات دادند.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین | متن کامل