دبیر شورای اطلاع رسانی استان خبر داد:در مراسمی با حضور همتی استاندار قزوین از ۱۷۰ خبرنگار و عکاس استان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین گفت:خبرنگاری حرفه ای سخت و طاقت فرساست و برای اینکه رسانه ها و جامعه خبرنگاری به جایگاه واقعی خود برسد نیازمند صبر و پذیرش تکثر و سلایق مختلف است.
ارسال شده توسط چشم بیدار | متن کامل