آزمون صنایع دستی در رشته تولیدات کفش‌های چرمی دست دوز در آبیک برگزارشد

نخستین صنعتگران رشته تولید کفش‎های چرمی دست دوز شهرستان آبیک با شرکت در امتحان پایان دوره این رشته وارد عرصه کار و تولید شدند
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل