جذب نیرو در جهاد دانشگاهی بر اساس شایسته‌سالاری است

مدیر امور اداری جهاد دانشگاهی استان قزوین گفت: جذب نیرو در جهاد دانشگاهی براساس معیارهای شایسته‌سالاری و توانمندی کارکنان است.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد قزوین | متن کامل