دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی بر مبنای اشتغال‌زایی و افزایش توان مهارتی است

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین اظهار کرد: در حوزه آموزش، جهاد دانشگاهی به دنبال ایجاد حلقه وصل میان چرخه علم و دانشگاه است تا سطح علمی و آگاهی خود را ارتقا دهد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد قزوین | متن کامل