مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین: اصل بی طرفی در رسالت کاری خبرنگاران باید مورد توجه قرار گیرد

قزوین-ایرنا-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین با تاکید بر اینکه اصل بی طرفی در رسالت کاری اصحاب رسانه باید مورد توجه قرار گیرد،گفت: خبرنگاران در واقع چشم و گوش جامعه هستند و مهم ترین اصل کاری خود را باید بیان واقعیت ها و رخدادهای جامعه بدانند.
ارسال شده توسط ی | متن کامل