آتش سوزی منزل مسکونی در خیابان نادری قزوین

حمیدرضا ململی، رئیس ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: با تلاش و سرعت عمل آتش نشانان از گسترش حریق در منزل مسکونی واقع در خیابان نادری قزوین جلوگیری بعمل آمد.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین | متن کامل