ارائه۳۰ درصد تخفیف آموزشی به اعضای خانه مطبوعات/آموزش‌های کوتاه‌مدت برای توانمندسازی خبرنگاران

ارائه۳۰ درصد تخفیف آموزشی به اعضای خانه مطبوعات/آموزش‌های کوتاه‌مدت برای توانمندسازی خبرنگاران
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد قزوین | متن کامل