رئیس زندان بوئین‌زهرا خبر داد: رضایت ۵۰ نفر از شاکیان مددجویان زندان بوئین‌زهرا

رئیس زندان بوئین‌زهرا از اخذ رضایت ۵۰ نفر از شاکیان مددجویان زندان بوئین‌زهرا در سه ماه اول سال جاری خبر داد.
ارسال شده توسط *** بوئین امروز *** | متن کامل