قزوین تنها شهر دارای سرمایه در کشور است / مدیریت شهری نباید سیاسی‌کاری شود

شهردار قزوین با تاکید بر اینکه قزوین تنها شهر دارای سرمایه در کشور است گفت: در مدیریت شهری به هیچ عنوان وابسته طیف سیاسی خاصی نبودیم چراکه توسعه پایدار در سطح بین المللی نباید به مباحث سیاسی گره زده شود.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل