بازی درمانی، بیش فعالی

یاداشتهای یک معلم /سارا غلامی- بیش فعال معمولا یک بازی یا یک فعالیت را تا آخر به سرانجام نمی رساند و در نیمه راه رها می کند اما به هر حال کودکان در سن مدرسه، برای یادگیری درس های خود و انجام تکالیف شان، نیازمند حدی از توجه و تمرکز هستند و اگر کودک نتواند توجه و تمرکز خود را کنترل کند،در یادگیری و انجام تکالیف خواندن، نوشتن و ریاضی دچار مشکل می شود. ا
ارسال شده توسط یاری | متن کامل