بخوانید تا از حقوق خود مطلع شوید؛/۱۱ قانون آموزشی درباره امتحانات که دانشجویان باید از آن آگاه باشند

در این گزارش به معرفی ۱۱ قانون مهم و ضروری درباره امتحانات پایان‌ترم دانشگاه‌ها، که دانشجویان باید از آنها آگاه باشند و در وقت مقتضی از آنها استفاده کرده تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند پرداخته‌ایم. مطالعه این گزارش خالی از لطف نخواهد بود...
ارسال شده توسط piksar | متن کامل