مدیر عامل کانون جهاد گران کشور در قزوین: بهره گیری از ظرفیت های مستعد کشاورزی به توسعه پایدار می انجامد

مدیر عامل کانون جهادگران کشور گفت: استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مستعد کشاورزی منجر به رسیدن به توسعه پایدار خواهد شد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل