ویژ برنامه فرشته های کوچک در ماه مبارک رمضان در قزوین برگزار شد

از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین؛ویژه برنامه فرشته های کوچک ویژه کودکان در ماه مبارک رمضان برگزار شد.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل