حداث مراکز فرهنگی و ورزشی در ۸ سال اخیر رشد قابل توجه‌ای داشته است

سعید وزیری‌نژاد، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: احداث مراکز فرهنگی و ورزشی در ۸ سال اخیر از سوی مدیریت شهری قزوین رشد قابل توجه‌ای داشته است.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل