کنترل علف های هرز درسطح ۷ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان البرز اجرا شد

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : عملیات کنترل علف های هرز در سطح ۷ هزار و ۳۶۵ هکتار از مزارع گندم و جو این شهرستان به پایان رسید.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل