کارگاه «اهمیت قرآن در زندگی»در فرهنگسرای شهید رجایی برگزار شد

کارگاه «اهمیت قرآن در زندگی» ویژه نوجوانان و با حضور ۶۰ نفر از کودکان کار در فرهنگسرای شهید رجایی برگزار شد.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل