دوره های آموزشی نجوم کودکان و نوجوانان ویژه ترم تابستان برگزار می شود

سعید وزیری نژاد،مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از برگزاری دوره های آموزشی نجوم کودکان و نوجوانان ویژه ترم تابستان در موزه علوم و خلاقیت کارنو سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خبر داد.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل