عملیات ۱۲۵ قزوین برای خروج غریق از کانال آب

مسلم چریکی، فرمانده شیفت ایستگاه شماره ۷ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: با تلاش آتش نشانان مرد میانسال غرق شده در کانال آب نوروزیان قزوین از آب بیرون کشیده شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین | متن کامل