۱۴ طرح ملی در مدل توسعه پایدار بخش کشاورزی اجرا می شود

محمدتقی امانپور درحاشیه شرکت درهمایش«کشاورزی عرصه تولید، کسب و کار، بستر سلامت و امنیت غذایی» در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:رشدو توسعه پایدار کشاورزی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن از طریق تحول بنیادی و همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چارچوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکان پذیر است.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل