بی شک تحمل سنگینی این غم جز با حضور پرشور و حق شناسانه مردم ولایتمدار و ‏قدرشناس قزوین قابل تحمل نبود

بی شک تحمل سنگینی این غم جز با حضور پرشور و حق شناسانه مردم ولایتمدار و ‏قدرشناس قزوین قابل تحمل نبود و لطف بزرگوارانی که ما را در این غم عظیم یاری ‏کردند و خود را در این غم با ما شریک دانستند به ما توان و قدرت به دوش ‏کشیدن آن را داد.‏
ارسال شده توسط محمدابراهیم عصارزاده | متن کامل