بی سرپناهی؛ تنها یک گام تا کارتن خوابی

آنانی که با نام کارتن خواب پشت تمام پنجره های بخار گرفته زمستان، سرپناه های گرم و خیالی خود را در قمار زندگی به سرمای زندگی سوز شب های این فصل سرد باخته اند، پیش از آن که در میان بارانی از سکه های مردم، پیکر بی جان خود را بر روی خیابان جابگذارند، مرده و جان سپرده اند، آن هم در ذهن مردمی که هر روز بی اعتنا از کنارشان می گذرند.
ارسال شده توسط پایگاه خبری تحلیلی شهرسازان قزوین (کیوپنا - QPNA) | متن کامل