ایجاد ۱۰۰۰ هکتار گلخانه جدید در قزوین برنامه‌ریزی شده است

مدیرعامل جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: اجرای ۱۰۰۰هکتار گلخانه در شهرستان‌ها برنامه‌ریزی شده است که فاز اول آن در سال جاری در تاکستان، آبیک و قزوین به بهره‌برداری خواهد رسید.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل