الگوی مدیریت جهادی باید برای نبرد در همه حوزه‌ها به کار گرفته شود

مدیر عامل و عضو شورای مرکزی جهادگران کشور گفت: الگوی مدیریت جهادی باید برای نبرد در همه حوزه‌ها به کار گرفته شود.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل