برداشت سیر از سطح ۱۲۵ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان قزوین آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از آغاز عملیات برداشت سیر از سطح ۱۲۵ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل