جانبازانی که درس زندگی می دهند/ الگویی برای مدیران و مسئولان

خبرگزاری مهر- گروه استانها، محمدرضا جباری: ماه عسل شب قدر را نگاه می کردم، هیجدهمین قسمت این برنامه داستان زندگی مردی بزرگ از تبار ایرانیان غیوری بود که همه چیز خود را مدیون آنها هستیم. داستان که نه زندگی افتخار آمیز واقعی زرگر را که از زبان همراه و همسر فرشته گونه اش بیان می شد هر کدام در اوج ایثارگری و تواضع دیگری را قهرمان می دانستند که از همان ابتدا درس اخلاق و تواضع بود.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل