ریزش آوار منزل مسکونی در خیابان بلوار شمالی قزوین

قدیر موسی خانی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت :بخش زیادی از یک ساختمان سه طبقه مسکونی در مجاورت محل گود برداری شده دچار ریزش شد که خوشبختانه تلفات و خسارت جانی نداشت.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین | متن کامل