دادستان شهرستان البرز: رعایت موارد پیشگیری از سوی مردم مانع از ارتکاب برخی جرائم است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز رعایت هشدارهای مراجع قضایی و انتظامی را از سوی مردم در کاهش برخی جرائم و آسیب مهم و اساسی دانست.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل