با حضور هنرمندان خوشنویس کتابت خوشنویسی آیات قرآنی و حدیث درتاریخ ۲۲/۳/۹۶ در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ولایت قبل از افطار برگزار شد.

با حضور هنرمندان خوشنویس کتابت خوشنویسی آیات قرآنی و حدیث درتاریخ ۲۲/۳/۹۶ در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ولایت قبل از افطار برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوئین زهرا با حضور هنرمندان خوشنویس کتابت زنده خوشنویسی با حضور نجفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوئین زهرا برگزار شد.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | متن کامل