مدیر کمیته امداد شهرستان بوئین زهرا : کمک ۴۵۱/۷۲۶/۰۹۷/۷ ریالی مردم شهرستان بوئین زهرا به ایتام تحت حمایت

قهرمانی مدیرکمیته امداد شهرستان بوئین زهرا در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه پرداخت زکات در جامعه باعث ایجاد عدالت اقتصادی می شود اظهار کرد: مردم نوع دوست شهرستان بوئین زهرا در سال گذشته با پرداخت ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال زکات توانستند بخش زیادی از مشکلات نیازمندان شهرستان را رفع کنند. وی با اشاره به کمک مردم و نیکوکاران به ایتام تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بوئین زهرا طی سال گذشته ، تصریح کرد: مبلغ ۴۵۱/۷۲۶/۰۹۷/۷ ریال توسط مردم خیر بوئین زهرا به صورت نقدی و غیرنقدی به ایتام تحت حمایت این شهرستان کمک شده است.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | متن کامل